Dr. Şerife Sevinç

Eğitim Görevlisi

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Sevinç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Sevinç, doktora eğitimini A.B.D.’de İndiana Üniversitesinde Öğretim Programları Bölümündeki Matematik Eğitimi Programında tamamlamıştır. Buna ek olarak, İndiana Üniversitesinde Araştırma Yöntem ve Teorileri alanında doktora yan dal programını bitirmiştir. Temel araştırma alanları, matematik eğitiminde modelleme, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin sayı duyusu gelişimi, öğretmenler için tematik STEM eğitimi ve gerçekçi matematik eğitimidir. Bu araştırma alanlarının ortak noktası, matematik öğretimini ezber bilgi aktarımından çıkarıp disiplinler arası bir yaklaşımla kalıcı ve kavramsal öğrenmeyi geliştirme çabası olarak tanımlanabilir. Dr. Sevinç, bu yaklaşımla ulusal ve uluslararası destekli çeşitli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almaktadır.

×