Dr. Gökhan Kaya

Eğitim Görevlisi

Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 2017 yılında Hacettepe Üniversitesinden Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalından almıştır. Başlıca araştırma alanları sınıf içi konuşma çözümlemesi, öğrenci-öğretmen etkileşimleri ve sorgulamaya dayalı fen eğitimidir. Bu kapsamda Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu FP7 projelerinde (örneğin SAILS ve MaSCIL), Erasmus + projelerinde (MaSDiV) ve TÜBİTAK 1001 projelerinde yer almıştır. Aynı zamanda “Journal of Research in STEM Education” dergisinin 2015 yılından günümüze yardımcı editörlüğünü görevini yürütmektedir. Mesleki gelişim programlarını sürdürmede ve öğretmen eğitiminde ulusal ve uluslararası deneyime sahiptir.

×