Dr. Gökhan Kaya

Gökhan KAYA, Fen Bilgisi Eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2017 yılından itibaren Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sorgulamaya dayalı öğrenme, STEM, sınıf içi iletişim ve söylem çözümlemesi alanında çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında ulusal ve uluslarası düzeyde projelerde araştırmacı olarak yer almış ve almaya devam etmektedir. 2015 yılından itibaren Journal of Research in STEM Education dergisinde eş editör olarak görev almaktadır. 

×