Dr. Filiz Mumcu

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi Bölümünden lisans, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ana bilim dalından yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 1998-2017 yılları arasında TBMM İdari Teşkilatı birimlerinde önce teknik personel, sonra eğitim koordinatörü olarak görev yapmıştır. Şu anda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma konuları; Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu, BİT entegrasyonuna yönelik öğretmen eğitimi, bilgisayar eğitimi konusunda disiplinlerarası öğretmen eğitimi ve uzaktan eğitim olarak yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası projeler ile öğretmen eğitimlerinde görev almaktadır.

×