Dr. Bahadır Yıldız

Hacettepe Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndan almıştır. Başlıca araştırma alanları Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu, Disiplinlerarası yaklaşım, STEM Eğitimi, Matematik eğitiminde kavram yanılgılarıdır.

×